Jak zainstalować własnoręcznie studnię wodomierzową betonową?

Jak zainstalować własnoręcznie studnię wodomierzową betonową?

Jak samodzielnie zainstalować betonową studnię wodomierzową?

Zaplanuj instalację studni wodomierzowej

Przed rozpoczęciem procesu instalacji betonowej studni wodomierzowej, należy w pierwszym kroku dokładnie przemyśleć jej lokalizację i wyznaczyć środek ciężkości studni. Upewnić się również, że zamiast gruntu clay, ziemi wyschniętej lub krzemionki, powinno się stosować żwir łamany, aby zapobiec zaklinowaniu się instalacji. Następnie trzeba dokładnie zmierzyć głębokość studni; powinna ona odpowiadać głębokości wskazanej przez producenta danego typu wodomierza.

Ważnym aspektem procesu przygotowanie jest wykrycie wszelkich uszczelniaczy izolacyjnych, takich jak pianka poliuretanowa lub pianka poliuretanowa z poliestru. Są to istotne składniki instalacji, ponieważ zapobiegają one korozji stalowych części składowych wody studziennej i pomagają w zachowaniu optymalnego poziomu wody.

Dokonaj wykopu dla betonowej studni wodomierzowej

Kolejnym krokiem jest wykonanie wykopu dla betonowej studni wodomierzowej. Wykonanie wykopu powinno nastąpić po zakończeniu wszystkich przygotowań tożsamymi wymiarami, używając nawet najbardziej precyzyjnego schematu. Należy zwrócić szczególną uwagę na głębokość wykopu, aby górny krawędź wodomierza znajdowała się na poziomie powierzchni gruntu, a krawędź dna na poziomie podłoża.

Umieść i utrzymaj wodomierz w betonowej studni wodomierzowej

W następnym kroku należy umieścić i utrzymywać wodomierz w betonowej studni wodomierzowej. W tym celu należy wykorzystać najlepszej jakości beton przygotowany z zestawu składników wymienionych przez producenta wodomierza. Oszalowanie betonu trzeba ustawić pod kątem sześciu lub pięciu stopni i sprawdzić go na wszystkich poziomach czterdziestu stopni, aby zapewnić maksymalną sztywność i szczelność betonu.

Gdy beton jest już gotowy, trzeba umieścić go wydrążonej studni wokół wodomierza. Należy również użyć mokrego piasku lub żwiru łamanego dla wiązania elementów szalowania betonu. Po jego uformowaniu i utwardzeniu, trzeba usunąć nadmiar żwiru i umieścić w nim wodomierz.

Instalacja własnoręczna betonowej studni wodomierzowej

Instalacja własnoręczna betonowej studni wodomierzowej jest zadaniem nigdy nie lada i wymagającym staranności i dokładności. Przed przystąpieniem do instalacji, należy upewnić się że otrzymano wszystkie części studni – jej ściany, śrubunek, cokół i pokrywa. Kiedy już mamy wszystkie elementy przygotowane, możemy wytypować i wykopać w odpowiednim miejscu otwór studni, kładąc pod jej fundamenty warstwę żwiru lub grubą matę zbrojącą . Dalej, po wykonaniu fundamentów, zarurzymy przystąpić do zestawiania całości:

Kroki montażu studni wodomierzowej:

 • umontuj cokół w studni, równo go ustawiając z brzegiem tworzonego otworu,
 • zainstaluj śrubunek i pokrywę studni w miejscu pozostawionym po tym jak zamocujesz cokół,
 • wykonaj łukowy beton zbrojący dla śrubunka i pokrywy studni,
 • zamocuj ścianki w miękkim betonie i pozostaw do związania,
 • zasyp grubą matę zbrojącą pomiędzy ścianki i napełnij ją zbrojnym mixem betonu,
 • sprawdź czy wszystkie elementy są właściwie zamontowane
Rodzaj zbrojenia Mamateriał Obwód studni
Łukowe Drut stalowy ocynkowany 1,5m
Dekoracyjne Hashtaki lub cegła klinkierowa 2m

Należy pamiętać, że elementy zbrojenia muszą stanowić dobrą wytrzymałość, na przykład drut stalowy ocynkowany o grubości co najmniej 3 mm oraz gruba mata zbrojąca o szerokości co najmniej 8 cm. Po wykonaniu wszystkich czynności, studnia będzie gotowa do testowania i użytkowania. Na zakończenie ważne jest aby pamiętać o okresowym dokonywaniu kontroli stanu technicznego studni wodomierzowej.

Jak własnoręcznie zainstalować betonową studnię wodomierzową?

Podstawowe kroki

Instalacja betonowej studni wodomierzowej to dość skomplikowana czynność, która wymaga doświadczenia, oraz odpowiedniego narzędzia i materiałów. Można jednak przeprowadzić ją samodzielnie. Bez względu na rodzaj studni, istnieje kilka ogólnych kroków do wykonania, aby betonowa studnia wodomierzowa została zainstalowana poprawnie. Są to:

 • Wybranie odpowiednich narzędzi i materiałów
 • Kopanie studni w zależnie jej przeznaczeniu
 • Montowanie dna studni wodomierzowej
 • Instalacja rur i wszystkich komponentów
 • Zalanie i uszczelnienie studni

Rozpoczęcie instalacji od wyboru odpowiednich narzędzi i materiałów pozwoli oszczędzić czas i wszelkie nieprzyjemne niespodzianki w trakcie prace. Przy konserwacji, bądź instalacji studni wodomierzowej należy wybrać beton wysokiej jakości, specjalnie formułowany do tego typu prac. Do wyboru jest wiele różnych, jednak cechami charakterystycznymi, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyborze odpowiedniego produktu są odporność na ścieranie, wytrzymałość i szybkie schnięcie . Niskiej jakości beton z pewnością spowolni proces instalacji i da niechciane efekty w postaci szybkiego rozpadu betonu.

Właściwości betonu Odpowiedni produkt
Odporność na ścieranie Beton polimeryczny
Wytrzymałość Beton hydrofobowy
Szybkie schnięcie Beton sypki

Dokonanie poprawnego doboru narzędzi i materiałów jest ważne, aby betonowa studnia wodomierzowa została zainstalowana zgodnie z planem. Następnie, montowanie dna studni i prace kanalizacyjne wymagają precyzyjnego wykonania, aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń lub wycieków.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak własnoręcznie zainstalować studnię wodomierzową betonową, przeczytaj nasz artykuł klikając w link: https://betoniarnia-kubus.pl/studzienki-kanalizacyjne/.