Jakie są wymagane formalności budowlane aby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę?

Jakie są wymagane formalności budowlane aby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę?

Formalności budowlane wymagane do ubiegania się o pozwolenie na budowę

Realizacja planowanej inwestycji budowlanej wymaga spełnienia szeregu formalności, które gwarantują przestrzeganie przepisów budowlanych. Przed wnioskowaniem do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek i dołączyć do niego odpowiednie dokumenty. Najczęściej jest to:

 • oświadczenie o zgodzie właścicieli na budowę lub wniosek o wyrażenie zgody budynku sąsiedzkiego,
 • opis techniczny budowli,
 • projekt zagospodarowania działki,
 • informacja o warunkach zabudowy,
 • potrzebne pozwolenia i zezwolenia,
 • informacja o geodezyjnych warunkach zabudowy,
 • dokumentacja przeciwpożarowa.

Uzyskanie pozwoleń na budowę procesowi wymaga czasu i przede wszystkim znajomości obowiązujących przepisów oraz wiedzy technicznej. Dlatego warto poświęcić kilka głębszych zastanowień i zlecić złożenie wniosku o pozwolenie na budowę specjalistom, którzy szybko i bezproblemowo zorganizują wytyczne do inwestycji, uporają się z formalnościami oraz ostatecznie przedstawią odpowiedni wniosek do dalszej procedury, co minimalizuje przy tym koszty i wzmacnia nasz budżet.

Formalności a pozwolenie na budowę
Typy formalności Akcje
oświadczenie o zgodzie złożyć wniosek
opis techniczny przesyłać dokumenty
pozwolenia i zezwolenia przeprowadzić postępowanie administracyjne
dokumentacja przeciwpożarowa przygotować projekt

Jakie są wymagane formalności przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę?

Przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę jest dość złożona, ponieważ do jej skutecznego przeprowadzenia wymagane są odpowiednie dokumenty i formalności.

Formalności wstępne

W pierwszej kolejności, warto jest skontaktować się z właściwym organem administracji publicznej, który ma władzę do wydania pozwolenia na budowę. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego, który zawiera informacje dotyczące przedsięwzięcia budowlanego, a także pomocnicze plany i szkice. Przedsiębiorca powinien również wskazać dopuszczalne przeznaczenie terenu, jak również przebieg napraw lub remontów, na podstawie posiadanych pozwoleń i koncesji wydanych przez organ administracji publicznej.

Dokumentacja techniczna

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę do właściwego organu administracji publicznej, konieczne będzie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej budowy. Dokumentacja ta powinna zawierać istotne informacje dotyczące projektu budowlanego, w tym:

 • projekt budowlany zawierający obliczenia techniczne, rysunki i opis przedsięwzięcia;
 • niszczenie oraz ochrona środowiska związane z budową;
 • zgodność z przepisami prawa i innymi wymaganiami, prawem własności, prawem rzeczowym itp.

Rozliczenia podatkowe

Na koniec wymagane jest wykonanie obowiązkowych opłat podatkowych oraz prawnego zatwierdzenia wszelkich transakcji. Przed rozpoczęciem budowy, inwestor zobligowany jest do złożenia i rozliczenia wszelkich opłat podatkowych. Stanowią one ważną część procedury uzyskania pozwolenia na budowę.

Podsumowanie

Składanie wniosku o pozwolenie na budowę jest dość skomplikowanym procesem, w którym istotne jest skompletowanie niezbędnych dokumentów, wymaganej dokumentacji technicznej oraz przygotowanie wszelkich opłat podatkowych przed jego złożeniem.

Etap procedury uzyskania pozwolenia na budowę
Kontakt z właściwym organem administracji publicznej
Wypełnienie i wysłanie właściwego wniosku
Przygotowanie i złożenie dokumentacji technicznej
Rozliczenie wymaganych opłat podatkowych

Jak przygotować się do składania wniosku o pozwolenie na budowę?

Proces ubiegania się o pozwolenie na budowę może być skomplikowany i czasochłonny, jeśli nie jesteś w pełni do niego przygotowany. Inwestor, który chce przystąpić do prac budowlanych, musi spełnić określone wymogi, które wyjaśnimy w dalszej części artykułu. Aby móc przystąpić do prac budowlanych, potrzebujesz:

Wymagane formalności budowlane

 • Wniosek o pozwolenie na budowę
 • Kopia aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Przygotowany przez konstruktora projekt budowlany
 • Opinię gminnego specjalisty, np. budowlanego, geodezy, hydrologa itp.
 • Odpowiednie uprawnienia budowlane dla wszystkich projektantów i wykonawców robót budowlanych

Pamiętaj, że do wniosku o pozwolenie na budowę muszą być dołączone uzasadnione obliczenia podstawowych parametrów technicznych, przykładowo współczynnika bezpieczeństwa, wytrzymałości budynku oraz jego nośności. Po złożeniu wniosku aby został on pozytywnie rozpatrzony trzeba wykazać się odpowiednimi zaświadczeniami i innymi dokumentami. Należy pamiętać, że pozwolenie na budowę jest wymagane meżu osobami fizycznymi i prawnymi.

Zgodnie z powyższymi wytycznymi poniżej przedstawiamy tabelę, zawierającą wszysko, czego potrzebujesz, aby wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę:

Inwestycja Do wniosku należy dołączyć
Nowy budynek wniosek o pozwolenie na budowę, plan zagospodarowania przestrzennego, projekt budowlany oraz opinia specjalisty
Modernizacja istniejącego budynku wniosek o pozwolenie na budowę, zaktualizowany projekt budowlany oraz opinia specjalisty
Rozbiórka budynku wniosek o pozwolenie na budowę oraz opinia specjalisty

Aby móc prawidłowo złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, przedstawione wyżej dokumenty muszą zostać wypełnione zgodnie z rygorami prawa budowlanego. Przed złożeniem wniosku warto skonsultować się ze specjalistą, by mieć pewność, że wszystkie wymagane dokumenty zostaną wypełnione poprawnie. W ten sposób uchronisz się przed nieprzewidzianymi kłopotami i zapewnisz, że twoje pozwolenie na budowę będzie przetwarzane jak najszybciej.

Czy wiesz jakie są wymagane formalności budowlane i proces uzyskania pozwolenia na budowę? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz tutaj: https://mix.waw.pl/oferta/formalnosci-budowlane/.