Jakie Zalecenia Należy Wyciągnąć Po Przeglądzie 5-letniego Budynku?

Jakie Zalecenia Należy Wyciągnąć Po Przeglądzie 5-letniego Budynku?

5-Letni Przegląd Budynków – Zalecenia Wyciągnięte Po Przeglądzie

Eksploatacja oraz przechowywanie budynków zazwyczaj czynione są przez wiele długich lat. Stare konstrukcje budowlane lub po prostu ich części często wymagają przeglądu w przeciągu okresów pięcioletnich. Dzięki temu można zapewnić bezpieczeństwo i sprawdzić, czy konstrukcje są wciąż zgodne z aktualnymi przepisami oraz standardami technicznymi.

Proces przeglądu pięcioletniego dotyczy wielu różnych rzeczy, w tym oceny struktury budynku, systemów wentylacyjnych, szkieł i złącz, a także wizualnej kontroli elementów wykończeniowych pod kątem możliwych oznak zużycia i uszkodzeń. Dodatkowo warto zauważyć, że systemy kontroli dostępu, awaryjne wyjścia i instalacje mebli w restauracjach również biorą udział w pięcioletnim procesie przeglądu. Na podstawie tego przeglądu specjalista podejmuje wyciągnięcie odpowiednich zalecenia dotyczące napraw i remontów.

5-letnie Zalecenia Przeglądu Budynku

Rodzaj Przeglądu Zalecenia Wyciągnięte Po Przeglądzie
Szkieł i Złącz Wymiana wadliwych szyb lub złączy z powodu uszkodzeń
Systemy Kontroli Dostępu Zmiana wszystkich haseł i uprawnień
Instalacje Mebli Wymiana wadliwych lub zużytych elementów meblowych
Systemy Instalacji Elektrycznych Sprawdź/wymienić okablowanie i bezpieczniki
Budujące Elementy Sprawdź i napraw elementy wykończeniowe ścian i sufitów

7 Podstawowych Zaleceń Wyciągniętych po Przeglądzie Budynku

Kiedy budynek ma już 5 lat, znacznie intensyfikuje się liczba przeprowadzanych w nim przeglądów. Tym właśnie składnikom przeglądowym jest poświęcana szczególna uwaga – od pomieszczeń w podziemiach po elementy pokrycia dachu. W celu zabezpieczenia budynku przed ewentualnymi zniszczeniami, zalecane jest wykonanie okresowych przeglądów budynku i oceny ich stanu technicznego, co równocześnie jest konieczne ze względów prawnych. Poniżej wyjaśnimy na czym polegają podstawowe zalecenia wyciągnięte z przeglądów budynków.

1. Stan Instalacji Elektrycznych

Instalacje elektryczne, w szczególności ich bezpieczeństwo, powinny być badane z uwzględnieniem aktualnych przepisów. Przy starannie zaplanowanym przeglądzie, przede wszystkim zidentyfikowane zostaną elementy instalacji, które wymagają regulacji i naprawy. Pamiętajmy, że najważniejszym celem przeglądów wszelkich systemów elektrycznych jest identyfikacja obszarów zagrożonych i poprawa ich bezpieczeństwa.

2. Stan Wsporników

Wszyscy właściciele budynków zobowiązani są do regularnych przeglądów struktur wspornikowych – daje to możliwość wykrycia ewentualnych uszkodzeń lub nadmiernego zużycia, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu lub poradzenia sobie z ich zarządzaniem. Przeglądy te obejmują weryfikację materiałów, których używa się do wzniesienia nowych budynków lub renowacji istniejących, jak i dokładne sprawdzenie wszelkich konstrukcji nośnych budynku.

3. Przegląd Dachu

Niezależnie czy odnosimy się do standardowej płaskiej lub spadzistej dachówki, każdy dach powinien być regularnie kontrolowany. Przegląd dachu zazwyczaj obejmuje dokładne sprawdzenie powierzchni dachu w celu wykrycia wszelkich wycieków lub koniecznych napraw. Jeśli to możliwe, dokonujemy także sprawdzenia zbiorników, drenażu i innych elementów zabezpieczających dach przed niepożądanymi zjawiskami pogodowymi.

4. Przegląd Systemu Grzewczego

Codzienne użytkowanie systemu grzewczego, szczególnie w skrajnie zimnych miesiącach, może być przyczyną eksploatacji rur, instalacji i grzejników do niezbędnego stopnia.Okresowe przeglądy systemu grzewczego są więc niezbędne do identyfikacji złych rur, nieszczelnego, niedziałającego lub wysłużonego już systemu grzewczego. Podczas przeglądu systemu grzewczego, zwróć uwagę na różne systemy grzewcze, takie jak polietylen, rury stalowe i miedziane.

5. Przegląd Pokryć Zewnętrznych

Trudne warunki atmosferyczne i naturalna wibracja mogą uszkodzić elewację budynku w dowolnym momencie. Okresowy przegląd powierzchni zewnetrznych stworzy plan naprawy tych uszkodzeń lub zniszczeń, które zagrażają bezpieczeństwu budynku. W trakcie przeglądu technicy obejrzą ściany zewnętrzne, okna i izolacje, a także powierzchnię ogrodzenia budynku w celu wychwycenia stwrzonych usterek. Pamiętaj, aby sprawdzić rynny i parapety.

6. Uwzględnianie Przepisów Bezpieczeństwa Ochrony Przeciwpożarowej

Ogólne przepisy ochrony przeciwpożarowej są bardzo ważne dla bezpieczeństwa budynku oraz jego użytkowników. Dlatego ważne jest, aby wszelkie systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych były sprawdzane i dopasowane metodą okresowego przeglądu. Przeglądem powinny zostać objęte wyposażenie ochrony przeciwpożarowej oraz systemy sygnalizacji pożaru, również dostosowane do przepisów. Zarówno instalatorzy jak i pracownicy muszą mieć zapewnione odpowiednio wysokie poziomy bezpieczeństwa w zgodzie z wymaganiami.

7. Renowacja Wentylacji

Rozrusznik renowacji systemu wentylacji jest ważną częścią bieżącej ochrony zdrowia użytkowników budynku. Regularne przeglądy systemu wentylacji są w stanie wykryć każdą utratę wydajności systemu lub awarię. Przeglądy obejmują eksploatację systemu filtracji, analizę powietrza w pomieszczeniach, dokładne wyczyszczenie lub wymianę uszkodzonych lub wysłużonych części.

System Przeglądów Ważne Elementy do Przeglądu
Elektryczny Instalacje, Bezpieczeństwo
Wsporników Materiały, Konstrukcje
Dachu Naprawy, Zabezpieczenia
Grzewczego Rury, Instalacje
Pokryć Zewnętrznych Okna, Rynny
Ochrony Przeciwpożarowej Systemy, Przepisy
Systemu Wentylacji Awarii, Wydajność

Podsumowując, przegląd 5-letniego budynku dostarczy wyczerpującej informacji o elementach jego struktury. Zalecenia wyciągnięte z przeglądu powinny być oparte o elementy standardowe, takie jak: stan instalacji elektrycznych, stan wsporników, przegląd dachu, przegląd systemu grzewczego, przegląd pokryć zewnętrznych, uwzględnianie przepisów bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i renowacje systemu wentylacji. Zagwarantowanie wszystkich wymienionych elementów, jest kluczowym aspektem, abyśmy mogli wyciągać właściwe wnioski o naszym budynku.

Kontrola 5-letniego Budynku – Wyciągnij Najważniejsze Zalecenia

Regularne przeglądy budynków są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. Sprawdzanie stanu technicznego budynku obowiązuje niezależnie od jego wieku, jednak zdecydowanie więcej uwagi należy poświęcić budynkom starszym niż 5 lat. Przedstawiamy zestawienie podstawowych czynności koniecznych po przeglądzie 5-letniego budynku:

Przegląd Oświetlenia

 • Sprawdzenie czy wszystkie źródła oświetlenia działają właściwie i są wymieniane w odpowiednim czasie.
 • Kontrola poprawności ustawienia oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach.
 • Sprawdzenie zużycia energii i usprawnienia instalacji.

Kontrola Dachu i Elewacji Zewnętrznej

 • Sprawdzenie czy dach nie jest uszkodzony i zalecenie ewentualnych napraw.
 • Kontrola instalacji elewacji i okien.
 • Ocena stanu technicznego i estetyki elewacji.

Kontrola Instalacji Elektrycznych i Instalacji Ciepłej

 • Kontrola instalacji elektrycznych w celu wykrycia nieprawidłowości.
 • Sprawdzenie instalacji ciepłej i kontrola stanu grzejników.
 • Sprawdzenie czy urządzenia i silniki działają właściwie.

Kontrola Łazienek, Kuchni i Innych Poddaszy

 • Kontrola rynien i okien dachowych.
 • Sprawdzenie stanu kranów, zlewów, wanien i armatury łazienkowej.
 • Kontrola stanu instalacji kominowych i wentylacji.

Przeglądanie starszych budynków jest niezbędne do zapewnienia bezpiecznego, efektywnego i zdrowego środowiska. Jako zarządca budynku, zalecamy przeprowadzanie regularnych przeglądów, aby upewnić się, że budynek zachowuje się, jak należy i bezpiecznie spełnia swoje zadania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie zalecenia należy wyciągnąć po przeglądzie 5-letniego budynku, kliknij na link znajdujący się na końcu tego zdania: http://ibpe.pl/przeglady-obiektow-budowlanych/.