Klasyfikacje pomiarów elektrycznych Warszawa

 

Pomiary elektryczne to takie badania i pomiary, które są wymagane do wykonania na przyrządach i urządzeniach elektrycznych. Pomiary elektryczne mogą być klasyfikowane jako pierwotne lub wtórne (lub oba) w zależności od rodzaju oprzyrządowania użytego do wykonania badania i pomiaru.

Pierwotne pomiary elektryczne Warszawa

Pomiary pierwotne to takie, które wykonuje się bezpośrednio na mierzonej wielkości elektrycznej. Można je wykonać za pomocą woltomierza, amperomierza lub omomierza. Pomiary wtórne wykorzystują jakąś formę przetwornika do przekształcenia pomiaru pierwotnego w inną formę, która może być odczytana przez przyrząd. Pomiary pierwotne to takie, które są wykonywane na samym przyrządzie lub urządzeniu. Pomiary wtórne to te, które są wykonywane na innych urządzeniach, które zostały podłączone do badanego przyrządu lub wyposażenia. Pierwotne pomiary elektryczne to takie, które wymagają specjalnego przyrządu (np. oscyloskopu) do dokładnego pomiaru.

Wtórne pomiary elektryczne Warszawa

Wtórne pomiary elektryczne mogą być wykonywane przy użyciu standardowych przyrządów, takich jak multimetry i mierniki mocy. Pomiary podstawowe to takie, które można wykonać za pomocą prostego, niedrogiego sprzętu. Należą do nich pomiary rezystancji, pojemności i indukcyjności. Pomiary wtórne wymagają bardziej złożonego oprzyrządowania, takiego jak analizatory sieci, analizatory widma i oscyloskopy. Podstawowe pomiary elektryczne to takie badania i pomiary, które muszą być wykonywane na przyrządach i urządzeniach elektrycznych. Podstawowe pomiary elektryczne mogą być klasyfikowane jako bezpośrednie lub pośrednie, w zależności od rodzaju oprzyrządowania użytego do wykonania badania lub pomiaru. Pomiary bezpośrednie to takie, które można wykonać za pomocą woltomierza, amperomierza lub omomierza.

Pośrednie pomiary elektryczne Warszawa

Pomiary pośrednie to takie, które wymagają użycia analizatora sieci, analizatora widma lub oscyloskopu. Pomiary bezpośrednie to takie, które można wykonać za pomocą prostych, niedrogich urządzeń. Należą do nich pomiary rezystancji, pojemności i indukcyjności. Pomiary pośrednie wymagają bardziej skomplikowanego oprzyrządowania, takiego jak analizatory sieci, analizatory widma i oscyloskopy. Pomiary bezpośrednie to takie, które można wykonać za pomocą prostego miernika, takiego jak omomierz czy woltomierz. Pomiary pośrednie wymagają bardziej skomplikowanego oprzyrządowania, takiego jak analizatory sieci, analizatory widma i oscyloskopy. Wtórne pomiary elektryczne to te badania i pomiary, które muszą być wykonane na przyrządach i urządzeniach elektrycznych.