Pompy do hydroforu – opis urządzenia

Pompy hydroforowe znajdują zastosowanie w procesach uzdatniania wody. Instaluje się je w gruncie, aby zapobiec jakimkolwiek zanieczyszczeniom powierzchni wody. Pompy hydroforowe instalowane są pod ziemią, pod lustrem wody, a ich zadaniem jest zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń na powierzchnię wody. Urządzenia te mogą być doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy potrzebują niezawodnego i niedrogiego sposobu na utrzymanie czystości wody pitnej bez obaw o zanieczyszczenie wód gruntowych.

Pompy do hydroforu służą do wydobywania wody z gruntu do celów pitnych

Pompa hydroforowa to urządzenie pobierające wodę z gruntu. Może być stosowany w miejscach, gdzie deszcz pada zbyt rzadko, a podłoże jest twarde i suche. Pompy do hydroforu to głęboka studnia z wlotem, który sięga do miejsca, gdzie gleba jest wilgotna.

Większość z tych pomp jest napędzana ręczną korbą ręczną, siłą zwierząt lub energią elektryczną. Podstawowa zasada działania wszystkich trzech typów pomp jest podobna. Mechanizm dźwigni wtłacza wodę przez rurę do podwyższonego pojemnika, takiego jak zbiornik lub cysterna. Pompy do hydroforu jest rodzajem pompy studziennej, która działa poprzez podnoszenie wody ze zbiornika niższego poziomu do miejsca docelowego wyższego poziomu. Konstrukcja pompy hydroforowej ma wiele podobieństw do zwykłej pompy ręcznej typu nurnikowego. Cylindryczny zespół bębna i tłoka służy do wytwarzania podciśnienia, które przemieszcza wodę w kierunku przeciwnym do jej naturalnego przepływu ze zbiornika niższego poziomu (poniżej rzeczywistego wylotu) do miejsca docelowego wyższego poziomu (powyżej wlotu). Korpus pompki posiada dwa równoległe, obrotowe uszczelnienia, które służą do stworzenia hermetycznego uszczelnienia bez wycieków podczas pompowania. Uszczelki te składają się z wewnętrznej gumowej uszczelki i zewnętrznej metalowej opaski z ząbkowanymi krawędziami, które wbijają się w siebie, gdy są wyrównane, tak że smarowanie nie jest konieczne.

Pompy hydroforowe to urządzenia, które służą do pompowania wody za pomocą źródła ciśnienia

Pompy hydroforowe są zwykle wykorzystywane w różnych zastosowaniach przemysłowych, ponieważ mogą zapewniać dobre zasoby wody pod wysokim ciśnieniem przez dłuższy czas. Ma wiele zalet, takich jak mniejsze ryzyko kawitacji, a także mniejsze zużycie energii.

Pompy do hydroforu mogą być również wykorzystywane w innych wydajnościach, takich jak oczyszczalnie ścieków, a także w wymiennikach ciepła, gdzie zamiast substancji płynnych transportują gazy. Pompy hydroforowe służą do wydobywania wody z gruntu do celów pitnych.